CSharp ile MSSQL Veritabanından Veri Çekme ve dataGridView'e Veri Listeleme

Bu çalışmamamızda öncelikle şekildeki gibi veri tabanımızda ogrenci tablosunu oluşturuyoruz.

Vusial Studio da projemizi oluşturduktan sonra

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;
using System.Data.Sql;
using System.Data.SqlClient;

kütüphaneleri tanımlayıp veri tabanı bağlantı kodlarınıtanımlamış oluyoruz. Formumuza tasarımızı yapıp 2 textbox 1 buton 1 tane da listeleme için dataGridView nesnesi ekliyoruz.

veri tabanı sorgulama

öğrenci butonuna tıklayıp gerekli sorgu kodları yazıyoruz.

SqlConnection baglanti = new SqlConnection("Data Source=.;Initial Catalog=test; Integrated Security=true");
            
            baglanti.Open();
            SqlCommand komut = new SqlCommand("SELECT * FROM ogrenci where Adi like '%" + textBox1.Text + "%' and Soyadi like '%" + textBox2.Text + "%'", baglanti);
            SqlDataReader veriyukle = komut.ExecuteReader();
            DataTable tablo = new DataTable();
            tablo.Load(veriyukle);
            dataGridView1.DataSource = tablo;
           
            baglanti.Close();

Kaynak Dosyalar indirin...

  • Tarih : 05.06.2014 16:55:24


Etiketler: c# ile sorgu , mssql sorgulama ,

Yapılan Yorumlar

  • yorumcu Merve Kartal Tarafından Gönderildi

    dataGridView içindeki bir kolonundaki verileri çekip toplatmak istiyorum nasıl yapacağım

  • yorumcu Adem KORKMAZ Tarafından Gönderildi

    dataTable içindeki verileri teker teker alabilyorsunuz.bu durumda table ı döngü içine alıp "tablo[x]["alınmak istenen değer"].ToString()" şeklinde tüm satırları okumuş olursun okuduktan sonra ister topla istersen başka bir şey yaparsın...

  • Sizde Bir Yorum Yazın...