C# Görsel Programlama 1 - Ders 3

 Giriş / Çıkış İşlemleri

       Girdi işlemleri genel anlamda değişkenlere değer atanma sureti ile gerçekleşir, bu da klavye aracılığı ile Console ile gerçekleşir.Klavyeden girilen tüm değerler string olarak ifade edilir aksi bir durum söz konusu ise Convert işlemi ile girilen değişken değerleri istenilen türe dönüştürülmelidir.

Herhangi bir değişken veri girişi gerçekleştirebilmek için

< değişken adı > = Console.ReadLine( );

şeklinde yapılır burda kullanılan değişken mutlaka string yapıda olmak zorundadır.

        Eğer klavyeden okunan değer matematiksel bir işlemde kullanıcaksa girilen string ifadenin;

<int değişken adı > = Convert.ToInt32(<string değişken adı>)  // veya direk okuma yapılarak  Console.ReadLine(); ile yapılır

Örnekler:


string satir;
int a, b, c;
// birinci sayinin okunması
satir = Console.ReadLine();
a=Convert.ToInt32(satir);
// ikinci sayinin okunması
satir = Console.ReadLine();
b = Convert.ToInt32(satir);
 
  Veri çıkış işlemi genel anlamda işlenen verilerin monitör aracılığı ile ekrana yazılması işlemine denir. 

Console.WriteLine(......);

şeklinde parantez içerisinde " " içine yazılan karekter olduğu gibi ekrana yansıtılırken parantez içerisinde yazılan değişkenlerin ise değerleri ekrana yazılır birden fazla değişken veya karekter blogu kullanılmak istendiğinde aralarına + işeri eklemek gerekir.

Örnekler:

satir;
a, b, c;
// birinci sayinin okunması
satir = Console.ReadLine();
a = Convert.ToInt32(satir);
// ikinci sayinin okunması
satir = Console.ReadLine();
b = Convert.ToInt32(satir);
// iki sayinin toplanması
c = a + b;
// sonucun yazdirilmasi
Console.WriteLine(a + b);

  • Tarih : 14.01.2013 10:17:45


Etiketler: console , readline , write , örnekler ,

Yapılan Yorumlar

Sizde Bir Yorum Yazın...