C# Görsel Programlama 1 - Ders 2

 Atama Deyimi

Bir değişkene program içinden değer atamanın yolu atama deyimini (= işareti) kullanmaktır.

-Bir değişkene değer atanmak istendiğinde
   -<değişken adı> = <değişken>; ya da
   -<değişken adı> = <işlemler>;
satırlarından biri kullanılmalıdır.

Örnekler

yas=28;
kilo=80;
ort=vizetoplam/ogr_say;
ad="Adem";
askerlik_durum=true;


Açıklama Satırları

Programın içerisinde bilgi vermeye yarayan ve program işletimine herhangi bir katkısı olmayan satırlardır.
    /*    */  işaretleri arasına ya da // il başlayan satırlara yazılır.

Örnek:

/* Faktöryel hesaplayan Program
Derleyen=Adem KORKMAZ */
// Bir tuş değeri okunur

Aritmetik İşleçler

+     toplama
-      çıkarma
*     çarpma
/      bölme
%   tam bölümden kalan (mod)
++  1 artırma
--    1 eksiltme


İşlem Öncelik Sırası

( )
* / %
+ - ++ --

İşlem öncelik sırası yukarıdan aşağıya doğru, aynı sırada olanlar için soldan sağa duğrudur.

Atama İşleminde Özel Durumlar

Ön artırma (preincrement)
Son artırma (post increment)

++x;(x adlı değişkenin değeri 1 artırılır)
x++;(x adlı değişkenin değeri 1 artırılır)

Normal kullanımda ++x; ile x++; deyimleri arasında işlem sonucu açısından bir fark bulunmamaktadır.

x = 3;
y = 5;
z = ++y + z;
z adlı değişkenin değeri 9 olacaktır. Çünkü deyimin açık şekli aşağıdaki gibidir.

y=y+1;
z=y+x;

Diğer bir durumda ise

x = 3;
y = 5;
z = x++ + y;

• z adlı değişkenin değeri 8 olacaktır. Çünkü deyimin açık şekli aşağıdaki gibidir.

z = x + y;
x = x + 1;


Ön eksiltme (predecrement)
Son eksiltme (post decrement)

++x; (x adlı değişkenin değeri 1 azaltılır)
 x--;  (x adlı değişkenin değeri 1 azaltırlı)

Normal kullanımda --x; ile x--; deyimleri arasında işlem sonucu açısından bir fark bulunmamaktadır
.

x = 2;
y = 7;
z = 4 ;
z += x + y;

• Sol taraftaki değişkenin değerini sağ taraftaki ifadenin sonucu kadar artır.

z=13


• += otomatik artır
• -= otomatik eksilt
• *= otomatik çarp
• /= otomatik böl
• %= otomatik tamsayı bölmeden kalan bul

 

  • Tarih : 14.01.2013 10:21:24


Etiketler: görsel programlama örnekleri ,

Yapılan Yorumlar

Sizde Bir Yorum Yazın...