C# Görsel Programlama 1 Ders 1

Temel Programlama Kuralları

1) C# söz dizim (syntax) yapısını C’den aldığından küçük-büyük harf duyarlı (case sensitive) bir yapısı bulunmaktadır
2) C# anahtar kelimeleri (keyword) küçük harfle yazılır.
3)  Kullanıcının tanımlayacağı diğer tanımlayıcılar (identifier) ise istenen herhangi bir biçimde ve küçük-büyük harf karışık olarak yazılabilir.


Veri Tipleri
 
 İki temel veri tipi mevcutur.Bular;
     - sabit (constant) ve
    - değişken (variable)
olarak adlandıralabilir


 Sabit
-Bir programın başından sonuna kadar değişmeden kalan değerlere sabit değerler adı verilir.
- Sabit değerler bellekte yer kaplamazlar.Sadece programın derlenmesi sırasında sabitler yerlerine konularak program o şekilde çalıştırılır.


Değişken
- Bir programın ilk satırlarında tanımlanıp, programın ilerleyen aşamalarında değişik değerlerin saklanabilmesi amacıyla kullanılabilen, ana bellekte bir yer kaplayan sembolik isimlere değişken adı verilmektedir.

Değişken Tanımlama Kuralları

- Değişken ismi bir harf ile başlamalıdır. Bir rakam ya da özel işaretle başlayamaz.
    * ad1, toplam2;
- Değişken ismi içerisinde boşluk bulunamaz.Bunun yerine altçizgi (_) karakteri kullanılabilir.
    * ad_soyad,vize_notu;
- Değişken ismi içerisinde sadece harfler, rakamlar ve altçizgi işareti kullanılabilir. Diğer özel işaretlerin kullanımı hataya neden olacaktır.
    * vize1_vize2,vize1_ort;
- Değişkene verilecek isim C# anahtar kelimelerinden oluşmamalıdır.
    * not,sayi; olmalıdır,  if, while,false şeklindeki keywords kullanılamaz.
- Değişken ismi en fazla 255 karakterden oluşmalıdır.
- Değişken adı içerisinde Türkçe karakterler kullanılabilir.


Değişken Veri Tipleri

– Tamsayı Veri Tipleri
     •byte, sbyte, short, ushort, int, uint, long, ulong
– Kayan Noktalı Sayı Veri Tipleri
     •float, double, decimal
– Karakter Tipler
     •string, char
– Mantıksal Tip
     •bool

Değişken Tanımlama

 Değişken isimleri aşağıda gösterildiği gibi iki şekilde tanımlanır.
  1- <veri tipi> <değişken adı>;
  2- <veri tipi> <değişken adı1>,<değişken adı2>...;  // Değişken tanımlanırken değer atanacağı gibi program içerisinde sonradan da atanabilir.

Örnekler;

 - int say,not,toplam=0;
 - char harf;
 - string isim,ad="adem";
 - float ort,pi=3,14;

 - bool secim;

  • Tarih : 14.01.2013 10:22:57


Etiketler: Görsel , programlama , c# , c++ , vusial , studio , .net ,

Yapılan Yorumlar

Sizde Bir Yorum Yazın...