Programlama Temelleri Final Sınavı Çalışma Soruları - 2

Programlama temelleri dersinde birinci ve ikinci öğretim sınıflarında çözülen programlama örnekleridir. Soruların daha iyi anlaşılması açısından kodlar C# Console da main fonksiyonun arasına eklenip çalıştırılabilir.

S.21. Ekrana * ekleyen program? kaydırarak

 

for (int i = 0; i < 10; i++)
      {
        for (int a = 0; a <= i; a++)
          Console.Write(" ");
        Console.WriteLine("*");
      }
      for (int i = 0; i < 10; i++)
      {

        for (int a = i; a < 10; a++)
          Console.Write(" ");
        Console.WriteLine("*");
      } 
      Console.ReadKey();

 

 

S.22. 1’den 1000’e kadar olan sayılar içerisinde 5’e tam bölünebilen aynı zamanda 7’ye tam bölünemeyen sayıları sayan program yazınız?

            int sayac = 0;

            for (int i = 1; i <= 40; i++)

            {

                if ((i % 5) == 0 && (i % 7) != 0)

                    sayac++;

            }

            Console.WriteLine("5 e bölünüp 7 ye bölünmeyen sayıların sayısı=" + sayac);

            Console.ReadKey();

 

S.23. Dışardan girilen sayı kadar seni seviyorum alt alta yazan program

            string oku;

            int sayi;

            oku = Console.ReadLine();

            sayi = Convert.ToInt32(oku);

            for (int i = 1; i <= sayi; i++)

                Console.WriteLine("seni seviyorum");

            Console.ReadKey();

 

S.24. Dışardan girilen sayıların toplamı 30 üzeri olduğunda, kaç sayı girildiğini yazan program  

            int sayi, sayac = 0, toplam = 0;

            while (toplam <= 30)

            {

                sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

                toplam = toplam + sayi;

                sayac++;

            }

            Console.WriteLine("Dışardan girilen sayıların toplamı=" + toplam);

            Console.WriteLine("Dışardan girilen sayı sayısı=" + sayac);

            Console.ReadKey();

 

S.25. Dışardan girile ismi dışardan girilen sayı adeti kadar alt alta kaydırarak yazdıran program

            int sayi,i;

            string isim;

            Console.Write("Bir sayı giriniz=");

            sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            Console.Write("Bir İsim giriniz=");

            isim = Console.ReadLine();

            for (i = 1; i <= sayi; i++)

            {

                for (int j = 1; j <= i; j++)

                {

                    Console.Write(" ");

                }               

                Console.WriteLine(isim);

            }

            Console.ReadKey();

 

S.26. Dışardan girilen 2 adet sayı arasındaki sayıları ekrana yazan program?

            int sayi1, sayi2;

            Console.Write("1.Sayıyı Girin=");

            sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            Console.Write("2.Sayıyı Girin=");

            sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            for (int i = sayi1; i <= sayi2; i++)

            {

                Console.WriteLine(i);

            }

            Console.ReadKey();

 

S.27. 1-100 arasındaki çift sayıları ekrana yazan program, while döngüsü ile

            int i = 0;

            while (i <= 100)

            {

                Console.WriteLine(i);

                i += 2;

            }

            Console.ReadKey();

 

S.28. Dışardan girilen 2 adet sayı arasındaki sayıların ortalamasını veren program?

            int sayi1, sayi2, toplam = 0, sayac = 0;

            float ort;

            Console.Write("1.sayıyı girin=");

            sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            Console.Write("2.sayıyı girin=");

            sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            for (int i = sayi1; i <= sayi2; i++)

            {

                toplam = toplam + i;

                sayac++;

            }

            ort = (float)toplam / sayac;

            Console.WriteLine("Ortalama=" + ort);

            Console.ReadKey();

 

S.29. Dışardan girilen bir sayının tam bölenlerini ekrana yazan program

 

            int sayi;

            Console.Write("Bir sayı giriniz=");

            sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            for (int i = 1; i <= sayi; i++)

            {

                if (sayi % i == 0)

                    Console.WriteLine(i);

            }           

            Console.ReadKey();

 

S.30. Dışardan girilen 2 sayıyı bölme işlemi yapmadan toplama çıkarma ile bölen ve kalanı ekrana veren programı yazınız?

            int bolunen, bolen, bolum = 0;           

            Console.Write("Bölünecek sayıyı girin=");

            bolunen = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            Console.Write("Bölen sayısını girin=");

            bolen = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            while (bolunen >= bolen)

            {

                bolunen = bolunen - bolen;

                bolum++;

            }

            Console.WriteLine("Bölüm=" + bolum);

            Console.WriteLine("Kalan=" + bolunen);

            Console.ReadKey();

 

S.31. Dışardan girilen 5 adet sayıdan en büyüğü kaçıncı sırada olduğunu bulan program?

            int sayi, ebsayi=0, sira = 0;

            for (int i = 1; i <= 5; i++)

            {

                Console.Write(i + ".sayıyı girin=");

                sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

                if (sayi > ebsayi)

                {

                    ebsayi = sayi;

                    sira = i;

                }

            }

            Console.WriteLine("En büyük sayı=" + ebsayi);

            Console.WriteLine("Sırası=" + sira);          

            Console.ReadKey();

 

S.32. 1-10 arasındaki sayıların kareleri toplamını bulan program?

            int toplam = 0;

            for (int i = 1; i <= 10; i++)

            {

                toplam = toplam + i * i;

            }

            Console.WriteLine("1-10 arasındaki sayıların kareleri toplamı=" + toplam);

            Console.ReadKey();

 

S.33. Dışardan girilen sıcaklık değerine göre suyun madde halini ekrana yazan program.

            int isi;

            string oku;

            oku = Console.ReadLine();

            isi = Convert.ToInt32(oku);

            if (isi < 0)

                Console.WriteLine("Suyumu Katı Haldedir...");

            else if (isi < 100)

                Console.WriteLine("Suyumuz Sıvı Haldedir...");

            else

                Console.WriteLine("Suyumuz Gaz Haldedir..."); 

            Console.ReadKey();

 

S.34. 105 litre karışımın %35 tuz %10 şeker ise karışımın su oranı kaç litredir?

 

           double tuz = 35, seker = 10, karisim = 105, su;

            su =(float) karisim * (100 - tuz - seker) / 100;

            Console.WriteLine("suyun miktarı=" + su);            

            Console.ReadKey();

 

S.35. Dışardan girilen 2 adet sayıyı istenilen 4 işlem operatörüne göre işlem yapan program?

            int sayi1,sayi2,sonuc=0;

            string oku,islem;

            Console.WriteLine("1.sayıyı giriniz=");

            oku = Console.ReadLine();

            sayi1 = Convert.ToInt32(oku);

            Console.WriteLine("2.sayıyı giriniz=");

            oku = Console.ReadLine();

            sayi2 = Convert.ToInt32(oku);

            Console.WriteLine("Yapmak istediğiniz işlemi girin (+ - / *) =");

            islem = Console.ReadLine();

            switch (islem)

            {

                case "+": {

                    sonuc = sayi1 + sayi2;

                    Console.WriteLine(sayi1 + "+" + sayi2 + "=" + sonuc);

                    break; }

                case "-":

                    {

                        sonuc = sayi1 - sayi2;

                        Console.WriteLine(sayi1 + "-" + sayi2 + "=" + sonuc);

                        break;

                    }

                case "*":

                    {

                        sonuc = sayi1 * sayi2;

                        Console.WriteLine(sayi1 + "*" + sayi2 + "=" + sonuc);

                        break;

                    }

                case "/":

                    {

                        sonuc = sayi1 / sayi2;

                        Console.WriteLine(sayi1 + "/" + sayi2 + "=" + sonuc);

                        break;

 

S.36. Dizi içindeki bir elemanın yerini bulan program?

            int[] liste;

            liste = new int[10] { 10, 45, 23, 19, 46, 35, 20, 49, 11, 21 };

            int x, yer;

            x = 23;

            yer = Array.BinarySearch(liste, x);

            Console.WriteLine("Dizideki yeri = " + yer);

            Array.Sort(liste);

            for (int i = 0; i < liste.Length; i++)

                Console.WriteLine(i + ".sayi=" + liste[i]);

            x = 23;

            yer = Array.BinarySearch(liste, x);

            Console.WriteLine("Dizideki yeri = " + yer);

            Console.ReadKey();

 

S.37. Dışardan girilen sayının asal sayı olup olmadığını bulan program?

            string satir;

            int sayac, sayi;

            bool bayrak = true;

            satir = Console.ReadLine();

            sayi = Convert.ToInt32(satir);

            if (sayi == 2)           

                Console.WriteLine(sayi + " asal sayidir");           

            else if (sayi % 2 == 0)

            {

                Console.WriteLine(sayi + " asal degildir");

                bayrak = false;

            }

            else

            {

                for (sayac = 3; sayac < sayi; sayac += 2)

                    if (sayi % sayac == 0)

                    {

                        bayrak = false;

                        break;

                    }

            }

            if (bayrak == true) Console.WriteLine(sayi + " asal sayidir");

            else Console.WriteLine(sayi + " asal degildir");

            Console.ReadKey();

 

S.38. Dışardan girilen metni küçük harfle ve büyük harflerle ekrana yazdıran program

            string icerik;

            icerik = Console.ReadLine();

            icerik = icerik.ToLower();

            Console.WriteLine(icerik);

            icerik = icerik.ToUpper();

            Console.WriteLine(icerik);

            Console.ReadKey();

 

S.39. Matris formatında yazdırma programı?

            int d1, d2;

            for (d1 = 1; d1 <= 2; d1++)

                for (d2 = 1; d2 <= 3; d2++)

                    Console.WriteLine("d1 = " + d1 + " d2 = " + d2);

            Console.ReadKey();

 

S.40. Dışardan girilen sayının fibonacci değerini bulan program?

            int a = 1, b = 1, c = 1;

            string oku;

            Int32 sayi;

            Console.Write("fibonacci sayısını girin=");

            oku=Console.ReadLine();

            sayi = Convert.ToInt32(oku);

            Console.Write(a+" "+b);

            c = a + b;

            while (c <= sayi)

            {

                Console.Write(" " + c);

                a = b;

                b = c;

                c = a + b;

 

S.41. 1-100 arasındaki 2 ve 3’e bölünen sayıların sayısını bulan program?

            int sayac, bol2 = 0, bol3 = 0;

            for (sayac = 1; sayac <= 100; sayac++)

            {

                if (sayac % 2 == 0) bol2++;

                if (sayac % 3 == 0) bol3++;

            }

            Console.WriteLine("2 ile bolunen sayisi = " + bol2);

            Console.WriteLine("3 ile bolunen sayisi = " + bol3);

            Console.ReadKey();

 

S.42. Ekrana matris formatında değer yazdıran program?

            int d1, d2;

            for (d1 = 1; d1 <= 5; d1++)

            {

                for (d2 = 1; d2 <= 5; d2++)

                    Console.Write("{0:D3} ", d1 * d2);

                Console.WriteLine();

            }

            Console.ReadKey();

 

S.43. Dışardan girilen 3 sayıdan en büyüğünü bulan program?

            string satir;

            int s1, s2, s3, buyuk;

            satir = Console.ReadLine();

            s1 = Convert.ToInt32(satir);

            satir = Console.ReadLine();

            s2 = Convert.ToInt32(satir);

            satir = Console.ReadLine();

            s3 = Convert.ToInt32(satir);

            if (s1 > s2)

                if (s1 > s3) buyuk = s1;

                else buyuk = s3;

            else if (s2 > s3) buyuk = s2;

            else buyuk = s3;

 

            Console.WriteLine("En buyuk = " + buyuk);

            Console.ReadKey();

 

S.44. Bu çalışma da İf Örneklerini   anlatacağız 

            int sayi;

            string deger;

            //sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); bu kısa yazılışı           

            Console.Write("Bir Sayı Girin=");

            deger = Console.ReadLine();

            sayi = Convert.ToInt32(deger);

            if (sayi > 0)

                Console.WriteLine("Sayı Pozitif");

            else

                Console.WriteLine("Sayı Negatif");

           

            Console.ReadKey();

 

S.45. 5 öğrencinin vize final ve ortl hesaplayıp ekrana yazan program. En yüksek notu alan ve en düşük notu alan öğrencileri ekrana yazan.

            Double[,] ogrencinot = new Double[10, 3];

            Double eb_not,ek_not,eb_yer,ek_yer;

            int i, j;

            //notların girişi

            for (i = 0; i < 5; i++)

            {

                for (j = 0; j < 2; j++)

                {

                    Console.Write(i + 1 + ".öğrencinin " + (j + 1) + ".notunu gir=");

                    ogrencinot[i, j] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

                }

                ogrencinot[i, j] =  ogrencinot[i, 0] * 0.4 + ogrencinot[i, 1] * 0.6;

            }

            //listeleme

            for (i = 0; i < 5; i++)

            {

                Console.WriteLine(i+1+".öğrencinin notları:");

                for (j = 0; j < 2; j++)

                {

                    Console.WriteLine(j + 1 + ".notu:"+ogrencinot[i,j]);

 

                }

                Console.WriteLine(i + 1 + ".öğrencinin Ortalaması=" + ogrencinot[i, j]);

            }

            //burasıda en büyük ve en küçük not

            //en büyük not değelrei

            eb_not = ogrencinot[0, 2];

            eb_yer = 0;

            //en küçük not değerleri

            ek_not = ogrencinot[0, 2];

            ek_yer = 0;

            //en büyük not ve yer hesaplama yeri

            for (i = 1; i < 5; i++)

            {

                if (eb_not < ogrencinot[i, 2])

                {

                    eb_not = ogrencinot[i, 2];

                    eb_yer = i;

                }

            }

            Console.WriteLine("En büyük Not:" + eb_not + " " + (eb_yer + 1) + ".öğrenci");

            // en küüçük not ve yer hesapkama

            for (i = 1; i < 5; i++)

            {

                if (ek_not > ogrencinot[i, 2])

                {

                    ek_not = ogrencinot[i, 2];

                    ek_yer = i;

                }

            }

            Console.WriteLine("En küçük Not:" + ek_not + " " + (ek_yer + 1) + ".öğrenci");

            Console.ReadKey();

 

S.46. Dışardan girilen ismi dışardan girilen sayı kadar ekrana yazan program

            int sayi;

            string isim;

            Console.Write("Bir sayı giriniz=");

            sayi =Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            Console.Write("Bir isim giriniz=");

            isim = Console.ReadLine();

 

            for (int i = 1; i <= sayi; i++)

            {

                for (int j = i; j <= sayi; j++)

                    Console.Write(" ");

                Console.WriteLine(isim);

            }

 

S.47. Dışardan girilen 10 adet sayıdan son rakamı 5 olanları %10 artırıp toplayan program?

            float sayi,toplam=0;

            for (int i = 0; i < 10; i++)

            {

                sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

                if ((sayi % 10) == 5)

                    toplam = (float)toplam + sayi + sayi * 10 / 100;

            }

            Console.WriteLine("son rakamı 5 olup %10 attırılmış sayıların toplamı="+toplam);

            Console.ReadKey();

 

S.48. Klavyeden girilen ve sonunda -1 isaretleyicisi bulunan bir dizi sayinin  toplaminin hesaplatilmasi

 

            string satir;

            int sayi;

            long toplam = 0;

            Console.Write("Bir sayi giriniz (veri sonu -1): ");

            satir = Console.ReadLine();

            sayi = Convert.ToInt32(satir);

            while (sayi != -1)

            {

                toplam += sayi;

                Console.Write("Bir sayi giriniz (veri sonu -1): ");

                satir = Console.ReadLine();

                sayi = Convert.ToInt32(satir);

            }

 

            Console.WriteLine("Toplam = " + toplam);

            Console.ReadKey();

 

S.49. klavyeden okunan tuslardan kac tanesinin sesli ve kac tanesinin sessiz harf olduğunu hesaplayan program. Klavyeden girilen ilk degerin veri sonu olmadigi varsayilmaktadir. Programı sonladırmak için 0 (sifir) kullanılmalıdır.

            string tus;

            int sesli = 0, sessiz = 0;

            tus = Console.ReadLine();

            tus = tus.ToLower();                       

            do

            {

                switch (tus)

                {

                    case "a":

                    case "e":

                    case "i":

                    case "o":

                    case "ö":

                    case "ü":

                    case "u": { sesli++; break; }

                    default: { sessiz++; break; }

                }

                tus = Console.ReadLine();

                tus = tus.ToLower();

            } while (tus != "0");

            Console.WriteLine("Sesli Sayisi  = " + sesli);

            Console.WriteLine("Sessiz Sayisi = " + sessiz);

            Console.ReadKey();

 

6 Ocak 2016 ÇarşambaEtiketler: programlama örnekleri , programlama sınav soruları , programlama temelleri sınav soruları ,

Yorumlar

Hocam bu soru 24'te 30 yada 30 altında bir sayı girince programı bitirmeyip klavyeden girilen sayı dönüşümü kısmında format hatası veriyor! yazıyı düzenle

 • 11.01.2016

Yorum Yap

     

Kategoriler

Son Konular

Galeri

Hayat yaşadığın andan ibarettir, anın tadını çıkar ;)