Bilgisayar - Ofis

Powerpoint 2010 Örnek Çalışma Soruları

13 Nisan 2014 Pazar Adem KORKMAZ 8824
POWERPOİNT 2010 ÖRNEK  ÇALIŞMA SORULARI

BÖLÜM SONU TEST ÇALIŞMA SORULARI

 1.Powerpoint programı ne tür bir programdır?

A) İşletim sistemi        B) Kelime işlemci       C) Tablo grafik           D) Sunu hazırlama

 

2.Aşağıdakilerden hangisi şerit üzerindeki temel sekmelerden birisi değildir?

A) Başvurular             B) Animasyonlar         C) Slayt Gösterisi        D) Gözden Geçir

 

3.Powerpoint programını kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Resim yapmak                                           B) Hesaplama yaptırmak ve tablo oluşturmak
C) Bir konuyu anlatmak için sunum hazırlamak        D) Bilgisayarda yazı yazmak

 

4.Powerpoint ne tür bir programdır?

A) Sunu Tasarım Programıdır             B) Tablo - Grafik Programıdır

C) Kelime İşlem Programıdır              D) İşletim Sistemidir

 

5.Powerpointte özgü menüler hangi seçenekte birlikte verilmiştir?

A) Ekle, Animasyon, Slayt Gösterisi  B) Tasarım, Animasyon, Slayt Gösterisi

C)Giriş, Tasarım, Animasyon             D)Tasarım, Animasyon, Görünüm

 

6.Powerpoint programında daha önceden var olan dosyayı ekrana getirmek için hangi komutlar kullanılır?

A) Office Düğmesi – Kaydet              B) Office Düğmesi – Aç

C) Office Düğmesi – Yeni                  D) Office Düğmesi – Baskı Önizleme

 

10.Slaytların küçük ekran görüntülerini aşağıdaki panellerden hangisinde görebiliriz?

A) Anahat                   B) Görünüm Çubuğu C) Slayt                       D) Not

 

 11.Bir sunuyu farklı kaydetmek için kullanılan tuş birleşimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) SHIFT+S                B) F12                                     C) CTRL+F4               D) CTRL+S

 

16.Aşağıdakilerden hangisi Powerpoint2010 de oluşturulan sunuların uzantısıdır?

A) Pptx            B) Docx          C) Xlsx            D) Ppsx

 

 17.Aşağıdakilerden hangisi Powerpoint2010 de oluşturulan gösterilerin uzantısıdır?

A) Pptx            B) Docx          C) Xlsx            D) Ppsx

 

 19.Aşağıdakilerden hangisi Ofis düğmesine tıklanınca açılan dosya menüsünde bulunmaz?

A) Farklı Kaydet         B) Yayımla      C) Yazdır        D) Eklentiler

 

 20.Tüm slaytları bir ekranda zamanlamalarıyla birlikte gösteren araç ağıdakilerden hangisidir?

A) Normal görünüm    B) Slayt sıralayıcısı     C) Slayt gösterisi         D) Özel slayt gösterisi

 

21.Sunuların açıldığında doğrudan çalışmasını sağlamak için kayıt türü olarak hangisi seçilmelidir?

A) PowerPoint sunusu                        B) Gözden geçirilecek sunu

C) Web sayfası                                   D) PowerPoint gösterisi

 

 22.PowerPoint’te her sayfa …………..denir. Bütün sayfalar birleşince …………..oluşturur.

A) Sayfa – Belge         B) Slayt – Sunu                       C) Sayfa – Kitap         D) Belge – Dosya

 

 23.Aşağıdakilerden hangisi çalışmakta olduğunuz Powerpoint programını kapatmaz?

A) Ofis düğmesi-Kapat                                               B) Alt+F4 tuşlarına birlikte basarız

C) Sağ üst köşedeki X işaretini tıklarız                       D) Ofis düğmesi-Powerpoint’tenÇık

 

24.Sunuyu kaydederken aşağıdakilerden hangisini belirtmek zorunludur?

A) Dosyanın boyutu               B) Dosyanın ismi        C) Slayt Yapısı                        D)Sayfa yapısı

 

25.Sunuyu kapatmak için hangi komut  verilmelidir?

A) Ofis düğmesi-Kapat      B) Düzen – Çıkış        c)Dosya – Çıkış          D) Düzen – Çık

 

26.Bir slaytı % 55 oranıyla görebilmek için ne yapılmalıdır?

A) Görünüm-Anahat-% 55-Tamam                B) Görünüm-Asıl-Asıl Slayt     

C) Görünüm-Küçük slayt-% 55-Tamam        D) Görünüm-Yakınlaştır-% 55-Tamam

 

27.Fotoğraf albümü hangi sekmeden oluşturulur?

A)  Giriş                      B)  Ekle                       C)  Tasarım                 D)  Slayt gösterisi

           

28.PowerPoint 2010 programında yeni bir slayt eklemek için hangi yol izlenir? 

A) Giriş-Yeni Slayt     B) Ekle-Yeni Slayt      C) Biçim-Slayt             D) Slayt Gösterisi 

 

29.Aşağıdakilerden hangisi slayt silme yöntemlerinden birisi değildir?

A) Slayt Panelinden seçilir ve slayt üzerinde sağ tuş tıklanır ve ―Slayt Sil komutu tıklanır.

B) Slayt Panelinden seçilir ve ―Şerit üzerindeki ―Giriş sekmesinde yer alan ―Slaytlar bölmesinden ―Sil komutu tıklanır.

C) Slayt Panelinden seçilir ve klavyeden DELETE tuşuna basılır.

D) Slayt Panelinden seçilir ve klavyeden SPACE tuşuna basılır.

 

30.Gizlenen bir slaytı aşağıdaki yöntemlerin hangisiyle tekrar görünebilir yapabiliriz?

A) Gizli olan slaytlar ―Slayt Panelinden seçilir ve farenin sağ tuşuna tıklanarak ―Slayt Göster seçilir.

B) Gizli olan slaytlar ―Slayt Panelinden seçilir ve ―Görünüm menüsü altındaki ―Slayt Göster seçilir.

C) Gizli olan slaytlar ―Slayt Panelinden seçilir ve slaytlar üzerinde sağ tuş tıklanır, ardından açılan menüden ―Slayt Gizle komutu tıklanarak işareti kaldırılır.

D) Gizli olan slaytlar ―Slayt Panelinden seçilir ve slaytlar üzerinde sağ tuş tıklanır, ardından açılan menüden ―Slayt Göster komutu tıklanarak işareti kaldırılır.

 

31.Farklı bir sunudan slayt eklemek için kullanılan ―Slaytları Yeniden Kullan komutu hangi şerit altında yer alır?

A) Giriş->Yeni Slayt   B) Ekle->Yeni Slayt    C) Giriş->Düzen          D) Giriş->Kopyala

 

32.Slayt düzeni içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Yer tutucular          B) Tablolar                  C) Dosya Adı             D) Tema

 

33.Aşağıdakilerden hangisi yeni bir slayt ekleme yöntemlerinden değildir?

A) CTRL+M tuş birleşimiyle  

B) CTRL+N tuş birleşimiyle

C) Şerit üzerindeki ―Giriş sekmesi ―Slaytlar bölümünden ―Yeni Slayt düğmesine tıklayarak

D) Slayt Paneli üzerinde boş bir alandayken farenin sağ tuşuna tıklayarak açılan menüden ―Yeni Slayt komutuna tıklayarak

 

34.CTRL+M klavye kısa yolu  PowerPoint’te……..sağlar.

A) Yeni bir sunum açmayı                 B) Yeni bir slayt eklemeyi

C) Yeni bir resim eklemeyi                 D) Yeni bir bağlantı oluşturmayı

 

 

36.Seçili slaytlar hangi sekmeden gizlenir?

A) Animasyonlar        B) Ekle                        C) Görünüm    D) Slayt gösterisi

 

37.Aşağıdaki yöntemlerden hangisi Sunuya yeni slayt eklemez?

A) Giriş – Yeni Slayt                          B) Ekle – Yeni slayt

C) Seçili slayt üzerinde enter tuşu       D) Seçili slayt üzerinde sağ tuş – Yeni slayt

 

38.Fotoğraf albümü hangi sekmeden oluşturulur?

A) Giriş           B) Ekle            C) Tasarım      D) Slayt gösterisi

 

43.Aşağıdakilerden hangisi slaytın yatay mı dikey mi olacağının ayarlandığı kısımdır?

A) Sayfa Yapısı          B) Temalar                  C) Slayt Yönlendirmesi                       D) Düzen

 

44.Aşağıdakilerden hangisi tema düzeni içerisinde ayarlanmaz?

A) Yazı Tipleri              B) Animasyonlar         C) Renkler                   D) Efektler

 

45.Aşağıdaki dolgu çeşitlerinden hangisinde istediğimiz birden fazla rengi seçerek kullanabiliriz?

A) Düz dolgu             B) Arkaplan resmi       C) Doku dolgusu         D) Gradyan dolgu

 

46.Bir LCD TV’de gösterilecek sununun en ideal en boy oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 16:9                        B) 4:3                          C) 1:2                         D) 1:1

 

47.Sunuya ait sayfa yapısı ayarları şerit üzerinde hangi sekme altında yer alır?

A) Görünüm                B) Giriş                      C) Tasarım                  D) Slayt gösterisi

 

48.Slaytların zemin rengini nasıl değiştirebiliriz?

A) Görünüm-Slayt Gösterisi-(Renk seçilir)     B) Tasarım-Arka plan stilleri

C) Biçim-Tasarımı Uygula-(Renk seçilir)        D) Slayt Gösterisi-Özel Canlandırma

 

49.Powerpoint’te tüm slaytların küçük olarak görüldüğü görünüme ne ad verilir?

A) Not sayfası görünümü                    B) Slayt sıralayıcı görünümü

C) Tüm slaytlar görünümü                  D) Anahat görünümü

 

50.Slayt a tema hangi sekmeden eklenir?

A) Animasyonlar        B) Ekle                        C) Slayt gösterisi         D) Tasarım

CEVAPLAR

1.D 2.A 3.C 4.A 5.B 6.B 10.D 11.B 16.A 17.D 19.D 20.B 21.D 22.B 23.D 24.B 25.A 26.D 27.B 28.A 29.D 30.C 31.A 32.C 33.B 34.B 36.D 37.B 38.B 43.A 44.B 45.D 46.A 47.C 48.B 49.B 50.D

Yorumlar

feride gündüz

feride gündüz24.11.2014

iyi

Letife Akbelli

Letife Akbelli2.04.2015

soru Cevapları

sude

sude4.05.2015

5ci sorudan 10cu soruya kadar neden cevapları yok

Adem

Adem5.05.2015

o sorular kaldırıldığı için cevapları yok.sorulara bakarsanız bazı sorular kaldırılmış.

kamil

kamil27.05.2015

bu soruları kim hazırladıysa afferim

pınar

pınar2.09.2015

bazı sorular yanlıs mı mesela 43

Adem

Adem12.09.2015

43 sorunun cevabı düzeltildi. ilginiz için teşekkürler..

büşra

büşra7.01.2016

11. soru yanlış cevap b olmalı farklı kaydet diyor.

sudenaz

sudenaz15.05.2016

cevaplar nerede be Admin:Cevaplar en altta...

fatmanur

fatmanur16.05.2016

indirmek istedim fakat inmiyoooooooo

adem

adem17.05.2016

sorular indirme şeklinde dosya da değil, kopyala yapıştır ile soruları alabilirsiniz, en altta da cevap anahtarı mevcut

Aylis

Aylis 29.05.2016

Çooook teşekkür ederim sınavımda bana yardım ettiğiniz için.............

yeşim

yeşim3.06.2016

tesekkur ederım dıcemde nerdeyse soruların hepsının matıgı aynı ama yıne de tesekkur ederım bu arada cok yakısıklısının adem

MURAT

MURAT4.04.2017

hıc begenmedım cok zor baba

narin

narin26.04.2017

çok kolayda yazlara bir çeki düzen verin arkadaş

HAWİN

HAWİN26.04.2017

ÇOK KOLAY YAZI TİPİNİ DÜZELTİN

ayşe

ayşe19.08.2019

sorularınızın sayıları çok güzel sıralamışsınız


Yorum Yap

     


Yukarı Kaydır